Kontakt

Kontakta styrelsen i RBU Västerbotten

Emma Fossmo
Ordförande
Frida Gustafsson
sekreterare
Gary Marklund
ledamot
John Johansson
ledamot
Catrin Marklund
kassör
Anita Dreyer Perkiömäki
ledamot
Thomas Ekbäck
ledamot